Apa itu Zakat dan Pengertiannya

BERBAGIHARAPAN.ID –  Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib ditunaikan bagi setiap muslim. Zakat secara bahasa memiliki arti suci, berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan secara istilah  adalah mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim kepada muslim lain yang berhak menerimanya, dengan syarat – syarat tertentu.

Adapun hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan yang hartanya telah mencapai nishab. Kewajiban zakat ini ditetapkan Allah Ta’ala melalui firmannya dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 43.

“Dan dirikanlah salat, serta tunaikanlah zakat, serta sujudlah kamu bersama-sama dengan orang yang sujud.”

Adapun zakat terdapat dua macam, yaitu zakat nafsi (jiwa) atau zakat fitrah dan zakat harta.

Pertama: zakat nafsi atau zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim pada Bulan Ramadan hingga sebelum salat Idulfitri. Ini berdasar hadis, “Nabi Muhammad SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada Ramadan atas setiap muslim, baik merdeka ataupun budak, laki-laki ataupun wanita, kecil ataupun besar, sebanyak satu sha’ kurma atau gandum,” (HR Muslim).

Adapun yang dimaksud ukuran satu sha kurma setara dengan 2,5 kilogram beras. Ada juga yang berbendapat 2,7 kilogram. Namun, untuk kehati-hatian ulama Indonesia memutuskan 3 kilogram beras.

Kedua, zakat harta atau zakat mal. Zakat harta ini mencakup zakat hewan ternak, hasil pertanian, hasil laut dan bumi, emas, perak, harta perniagaan, harta rikaz, serta barang tambang.

Kewajiban menunaikan zakat harta tertuang daalam surat At-Taubah ayat 34,  “Dan orang-orang yang membendaharakan emas dan perak, dan mereka tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka, bahwa mereka akan menderita azab yang pedih.”

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *